INNA LEKCJA HISTORII

CZYLI MOJE PIERWSZE WOJENNE WSPOMNIENIE

ZOFIA I TADEUSZ BEDNARSCY

ZOFIA BEDNARSKA z domu Białas. Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Krakowie. TADEUSZ ZYGMUNT BEDNARSKI, urodziłem się 2 września 1934 roku w Poznaniu.

MARIA MŁYNARSKA

rodzina ze strony mojej matki pochodzi z Podgórza; dziadkowie i pradziadkowie pochowani są na Starym Cmentarzu Podgórskim w grobie Bemów.

MARIA NOWAK

urodziłam się w roku 1920, w Podgórzu mieszkałam przy ul. Wielickiej 28 na tzw. Unii – terenie kolejowym w pobliżu stacji w Płaszowie.

MARIAN JĘDO

urodziłem się 14 lipca 1922 roku, mam 88 lat. Mój ojciec był żandarmem w wojsku austriackim, a potem w polskiej policji. Mieszkaliśmy wtedy w Bieżanowie.

MICHALINA UZNAŃSKA

mam 77 lat, mieszkałam WTEDY na ulicy Kalwaryjskiej, naprzeciwko Ogrodu Matecznego, gdy wybuchła wojna miałam 7 lat.

MIECZYSŁAWA KONIOR

urodziłam się 1 stycznia 1919 roku w Krakowie, w Płaszowie właśnie, na ulicy Płaszowskiej 100. Nie wiem czy teraz jest ta ulica...

ZBIGNIEW PALIWODA

mam 80 lat, gdy wybuchła wojna miałem 10. W Podgórzu mieszkałem od 1940 do września 1946 roku w koszarach przy ul. Na Zjeździe 8.

SABINA ZOBOLEWICZ

mam 86 lat, urodziłam się w roku 1923. Mieszkam we Wrocławiu. Z Podgórzem związana byłam od 8 roku życia, czyli od roku 1931 do roku 1946.

WIESŁAW ŻARDECKI

mgr inż. architekt, architekt i urbanista, współautor planu przestrzennego Starego Podgórza i współautora planu
generalnego miasta Krakowa...

STANISŁAWA PYSAR

urodziłam się 5 maja 1924 w Podgórzu, gdzie mieszkałam rok. Potem przeniosłam się wraz z rodziną na Wolę Duchacką. Pracowałam jako: intendentka przedszkolna...

TADEUSZ KUCZ

urodziłem się 11 czerwca 1925 roku w Krakowie. Mój ojciec był wojskowym. Około 1928 roku został przeniesiony z Jarosławia do Krakowa. Mieszkaliśmy przy ul. Na Zjeździe...

TADEUSZ SAFJAN

mam lat 78. W roku 1939 mieszkałem na ulicy Lubelskiej w kamienicy, w której obecnie znajdują się Adwentyści Dnia Siódmego.

ZENONA STRÓŻYK STULGIŃSKA

mieszkam w Podgórzu od 1942 roku, najpierw z konieczności, a potem z wyboru. Tutaj także znalazłam sobie pracę w Młodzieżowym Domu Kultury...

TADEUSZ STULGIŃSKI

opowieść Tadeusza Stulgińskiego o pierwszych dniach wojny 1939 roku nagrałam ja jego żona Zenona Stróżyk – Stulgińska w roku 1989.

WŁODZIMIERZ WOLNY

urodziłem się 3 sierpnia 1921, w Krakowie na ul. Wrocławskiej. Jako jednorocznego człowieczka ojciec, który był kolejarzem, przywiózł mnie tutaj na Wolę Duchacką...

ZBIGNIEW DANISZEWSKI

ukończyłem Wydział Mineralny AGH i pracowałem w Biurze Projektów Przemysłu Cementowego. Z Podgórzem związany byłem od daty urodzenia...

STANISŁAW JAKUBCZYK

urodziłem się w 1916 roku, a więc w połowie wojny światowej, w Lubatowej. Tam chodziłem do szkoły podstawowej. Po skończeniu szkoły dostałem...

BARBARA SZAFRUGA-FARYNIARZ

urodziłam się w roku 1930 w Krakowie. W Podgórzu mieszkałam od roku 1933 do 1946. PIĘĆ LAT... JAKBYŚMY WIEDZIELI OD POCZĄTKU...

RYSZARD HOROWITZ

polski fotografik i fotograf tworzący w Stanach Zjednoczonych; prekursor komputerowego przetwarzania fotografii; współzałożyciel amerykańskiego...

MARIAN ZIELIŃSKI

mam niezły pamiętnik pewnego rowerzysty..., któremu 1 IX 1939 roku po prostu zwykły świat się zawalił. Młody, 18- letni człowiek musiał przestać jeździć na wycieczki...

INNA LEKCJA HISTORII

CZYLI MOJE PIERWSZE WOJENNE WSPOMNIENIE

KONTAKT

biuro@podgorze.pl