MARIAN ZIELIŃSKI

ADRIAN ZIELIŃSKI – WNUK MARIANA:

Mam niezły pamiętnik pewnego rowerzysty..., któremu 1 IX 1939 roku po prostu zwykły świat się zawalił. Młody, 18- letni człowiek musiał przestać jeździć na wycieczki rowerowe, które były dla niego całym światem – wystarczy spojrzeć w pamiętnik – są jego treścią ... 

Potem zobaczył pierwszy samolot na niebie Krakowa – Podgórza, po czym uciekał na Wschód, gdzie 15.IX Niemcy zabrali mu rower marki Rybowski nr 24 205, ten najważniejszy symbol dawnego czasu. Po raz kolejny stracił cały swój dawny świat... 

Tym człowiekiem był mój dziadek. Krótkie, żołnierskie notatki o wycieczkach rowerowych z kolegami, którzy po wojnie już nigdy nie spotkali się w tym samym składzie. 


WIĘCEJ WSPOMNIEŃ...

ZOFIA I TADEUSZ BEDNARSCY

MARIAN JĘDO

MARIA MŁYNARSKA

MICHALINA UZNAŃSKA

MIECZYSŁAWA KONIOR

SABINA ZOBOLEWICZ

ZBIGNIEW PALIWODA

STANISŁAWA PYSAR

TADEUSZ KUCZ

TADEUSZ SAFJAN

WIESŁAW ŻARDECKI

WŁODZIMIERZ WOLNY

ZBIGNIEW DANISZEWSKI

ZENONA STRÓŻYK STULGIŃSKA

TADEUSZ STULGIŃSKI

BARBARA SZAFRUGA-FARYNIARZ

STANISŁAW JAKUBCZYK

MARIA NOWAK

RYSZARD HOROWITZ